Materiały ścierne

W zakresie materiałów ściernych oferujemy produkty renomowanych Polskich i zagranicznych producentów. Głównym naszym dostawcą jest Polski producent ANDRE Abrasive Articles, który dostarcza uniwersalne i specjalne narzędzia ścierne: ściernice, segmenty ścierne i osełki wykonane z materiałów ściernych twardych (korundowych
i karborundowych) ze spoiwami: żywicznym i ceramicznym. Narzędzia te przeznaczone są do precyzyjnego
i zgrubnego szlifowania oraz przecinania różnych materiałów: stali, żeliwa, stali nierdzewnych, betonu, ceramiki itp.

Szczególnie specjalizujemy się w dostawach poniższego asortymentu:

NARZĘDZIA ŚCIERNE ZE SPOIWEM ŻYWICZNYM:


TYP 1, 5, 7

- 1 – Ściernice płaskie; 5 – Ściernice z jednostronnym wybraniem walcowym; 7 – Ściernice z dwustronnym wybraniem walcowym; Ściernice typu 1 niezbrojone i zbrojone pierścieniami stalowymi i/lub siatkami z włókna szklanego oraz w miarę potrzeby wzmocnione strefą z drobnego ziarna, stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych ogólnego i specjalnego zastosowania.

TYP 4

- 4 – Ściernice dwustronnie ścięte; Ściernice typu 4 niezbrojone i zbrojone siatkami z włókna szklanego, dzięki swojej konstrukcji i wklęsłemu kształtowi stalowych kołnierzy oprawy ściernicy zabezpieczone są przed wysunięciem odłamków. Przeznaczone są do zgrubnego szlifowania stali, żeliwa, staliwa, aluminium, brązu itp. materiałów.

TYP 6, 6001, 6002, 6003 

- 6 – Ściernice garnkowe walcowe; 6001 – Ściernice garnkowe walcowe z wkładką gwintową; 6002 – Ściernice garnkowe walcowe z wkładką gwintową; 6003 – Ściernice garnkowe walcowe z wkładką gwintową; Ściernice typu 6 produkowane są w dwóch wersjach konstrukcyjnych: z otworem przelotowym lub z wkładką gwintową centralną.

TYP 11, 1112, 1113, 1114 

11 – Ściernice garnkowe stożkowe; 1112 – Ściernice garnkowe stożkowe z wkładką gwintową; 1113 – Ściernice garnkowe stożkowe z wkładką gwintową; 1114 – Ściernice garnkowe stożkowe z wkładką gwintową; Ściernice typu 11 produkowane są w różnych wariantach konstrukcyjnych: z otworem przelotowym, z wkładką gwintową w otworze, ze zbrojonym dnem.

TYP 27 

27 – Ściernice z obniżonym środkiem do szlifowania; Ściernice typu 27 stanowią liczną i popularną grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych przeznaczonych do zgrubnego szlifowania różnych materiałów. Stosowane są powszechnie na budowach, w stoczniach, w wytwórniach konstrukcji stalowych, w przemyśle odlewniczym, budowy maszyn, chemicznym i innych, a także w mniejszych warsztatach i gospodarstwach.

TYP 41, 42 

41 – Ściernice płaskie do przecinania;42 – Ściernice z obniżonym środkiem do przecinania; Ściernice typów 41 i 42 stanowią liczną i popularną grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych przeznaczonych do przecinania różnych materiałów. Stosowane są powszechnie na budowach, w wytwórniach konstrukcji stalowych, w stoczniach, zakładach budowy maszyn, w hutach, w przemyśle odlewniczym.

TYP 5210, 5201 

5210 – Ściernice trzpieniowe walcowe; 5201 – Ściernice trzpieniowe płaskie ze stożkowym wzmocnieniem; Ściernice trzpieniowe przeznaczone są do szlifowania ręcznego. Stosowane są na szlifierkach ręcznych prostych pneumatycznych i elektrycznych do obróbki przedmiotów z żeliwa, stali, staliwa.

Segmenty i osełki 

Segmenty ścierne i osełki ze spoiwem żywicznym; Segmenty ścierne proste i kształtowe przeznaczone są do zgrubnego i wykańczającego szlifowania powierzchni płaskich przedmiotów wykonanych ze stali twardych i miękkich, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, betonu, lastryka, kamieni.

NARZĘDZIA ŚCIERNE ZE SPOIWEM CERAMICZNYM:


TYP 1, 2, 5, 7 

1 – Ściernice płaskie; ; 2 – Ściernice pierścieniowe; ; 5 – Ściernice z jednostronnym wybraniem walcowym; 7 – Ściernice z dwustronnym wybraniem walcowym; Ściernice płaskie ze spoiwem ceramicznym stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych.

TYP 6 

6 – Ściernice garnkowe walcowe; Ściernice garnkowe ze spoiwem ceramicznym przeznaczone są do szlifowania powierzchni płaskich i kształtowych. Pracują czołem. Najczęściej służą do szlifowania płaszczyzn i ostrzenia narzędzi skrawających, np. szlifowanie noży gilotynowych, noży krążkowych, ostrzenie frezów.

TYP 11 

11 – Ściernice garnkowe stożkowe; Ściernice garnkowe stożkowe ze spoiwem ceramicznym przeznaczone są do szlifowania powierzchni płaskich i kształtowych. Pracują czołem. Najczęściej służą do ostrzenia narzędzi skrawających i do szlifowania płaszczyzn, np.: ostrzenie frezów, ostrzenia noży gilotynowych.

TYP 12 

12 – Ściernice talerzowe;  Ściernice talerzowe ze spoiwem ceramicznym przeznaczone są do szlifowania i ostrzenia narzędzi skrawających, np.: frezów, rozwiertaków, pogłębiaczy.

TYP 5210, 5211, 5220, 5230 

5210 – Ściernice trzpieniowe walcowe; 5211 – Ściernice trzpieniowe walcowo-stożkowe; 5220 – Ściernice trzpieniowe stozkowe; 5230 – Ściernice trzpieniowe kuliste; Ściernice trzpieniowe przeznaczone są do precyzyjnego i zgrubnego szlifowania ręcznego.

Segmenty 

Segmenty ścierne ze spoiwem ceramicznym; Segmenty ścierne proste i kształtowe przeznaczone są do zgrubnego
i wykańczającego szlifowania powierzchni płaskich przedmiotów wykonanych ze stali twardych i miękkich, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, lastryka, kamieni.

Osełki 

Osełki ścierne ze spoiwem ceramicznym – TYP 90 i 54; Osełki ścierne przeznaczone są do ręcznego (90) bądź mechanicznego (54) gładzenia powierzchni, ostrzenia narzędzi, załamywania krawędzi, gratowania przedmiotów wykonanych ze stali, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, ceramiki, węglików spiekanych i innych.

NARZĘDZIA ŚCIERNE PÓŁELASTYCZNE:


Ściernice lamelkowe
Ściernice półelastyczne z nasypem profilowanym
Krążki ścierne z włókniny do czyszczenia, szlifowania i polerowania

ŚCIERNICE DIAMENTOWE I BORAZONOWE:


W ofercie posiadamy ściernice diamentowe i borazonowe (CBN) oraz ściernice nietypowe supertwarde wykonywane jednostkowo wg indywidualnych potrzeb i wymiarów naszych Klientów.