• Kategorie
  • Parametry
  • Bariery ostrzegawcze

Bariery ostrzegawcze są niezmiernie przydatne do wygrodzenia strefy ochronnej. Bariery stosowane głównie przy różnego rodzaju pracach instalatorskich, wytyczaniu specjalnych ciągów komunikacyjnych czy zabezpieczaniu miejsc niebezpiecznych bądź czasowo wyłączonych z eksploatacji, np. wykopów, włazów czy studzienek.