• Kliny

  • Parametry

Kliny nieiskrzące to narzędzia używane do wyeliminowania szansy na wybuch przy wykonywanych pracach z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Przeciwdziałają one powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych narzędzi kiedy mają one kontakt z twardymi powierzchniami.